Alegeri FR Sah

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ŞAH –
UN PAS ÎNAINTE

PROGRAMUL PRIVIND OBIECTIVELE ŞI STRATEGIA

Obiectiv general: Federaţia Română de Şah cu un management si un marketing profesionist dedicat şahului, intereselor şahiştilor, asociaţiilor judeţene şi cluburilor de şah trebuie sa devină o organizaţie modernă şi eficientă.

Şahul românesc astăzi:
Federaţia Română de Şah, înfiinţată în 1925 este una dintre cele mai vechi si mai renumite federaţii sportive din România. Are un număr de 11.500 de sportivi legitimaţi – dintre care circa 4.000 de sportivi activi în competiţii anuale, 260 de cluburi afiliate – fiind astfel între primele trei federaţii din ţară. De-a lungul timpului FRS a avut rezultate internaţionale remarcabile la nivel individual şi pe echipe de seniori şi la juniori.
Anual se desfăşoară în ţară peste 400 de competiţii omologate de FRS dintre care 160 se transmit la FIDE pentru calculul ELO.
La nivel naţional sunt multe centre în care se obţin rezultate bune la juniori, iar în ultimii ani această tendinţă s-a extins aşa cum se poate vedea la rezultatele ultimelor CN juniori individual şi pe echipe. Se organizează concursuri open cu sute de participanţi, unele dintre ele cu o lungă tradiţie remarcabilă, campionate oficiale ale FIDE si ECU (Balcaniade 2009-2012, Campionat European 18 ani 2011, Campionat Mondial Şcolar 2012, Campionat Mondial Amatori 2013), toate acestea fiind un sprijin foarte bun pentru dezvoltarea şahului.
Totuşi, pentru progresul continuu al şahului românesc este nevoie de mai mult.

Obiective:
– Dezvoltarea şahului la nivel de masă şi introducerea şahului în şcoală. Acest deziderat va conduce la creşterea bazei de selecţie, va ajuta instructorii si antrenorii de şah sa aibă un număr mai mare de elevi, va implica un număr mare de părinţi, şcoli, autorităţi locale, sponsori.
– Activitate transparentă şi riguros organizată a Consiliului Director cu respectarea deplină a statutului şi regulamentelor, în special în ceea ce priveşte luarea deciziilor/hotărârilor şi eficienţa activităţii Directoratului: colaborarea cu Colegiile Centrale de antrenori şi arbitri şi Comisiile de specialitate, gestiunea veniturilor şi a cheltuielilor. Prezenţa reprezentantului CCA în şedinţele CD referitor la loturile naţionale şi reprezentări internaţionale.
– Atragerea de resurse financiare suplimentare, bani publici si privaţi. Atragerea de fonduri din partea Uniunii Europene pentru programele sportive şi de pregătire profesională a tehnicienilor. Sprijinirea logistică şi tehnică în redactarea şi implementarea unor proiecte cu fonduri europene. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii şahiste.
– Încurajarea colaborărilor la nivel local între asociaţii judeţene de şah şi autorităţi regionale/judeţene/municipale.
– Promovarea susţinută în mass-media a performanţelor obţinute de şahiştii români si prezentarea şahului ca un sport de masă, cu beneficii majore în formarea personalităţii copiilor. Organizarea lunară şi/sau după fiecare eveniment major a unei conferinţe de presă la care să invităm presa centrală. Comunicate de presă săptămânale despre lumea şahului romanesc. Realizarea de parteneriate cu trusturi de presă.

Strategie
1.La nivel organizatoric
• Dezvoltarea la nivel teritorial prin înfiinţarea în fiecare comunitate unde se joacă şah a unor noi cluburi de şah şi asociaţii regionale, astfel încât, pe parcursul următorului mandat, să atingem ţinta de 15000 de jucători legitimaţi în cadrul a 300 de cluburi de şah.
• Organizarea de Campionate judeţene, apoi regionale, pe categorii de vârstă: această acţiune va cataliza energiile locale şi va atrage atenţia si sprijinul autoritaţilor judeţene/regionale.
• Promovarea României prin FR Şah ca un pol organizatoric internaţional prin licitarea unor campionate europene şi mondiale pentru juniori şi pentru seniori în 2-3 centre din ţară.
• Îmbunătăţirea sistemului competiţional intern şi alinierea statutului şi regulamentelor FRS la cerinţele FIDE.
• Stabilirea unor standarde minime pentru organizarea competiţiilor FR Şah.
• Susţinerea demersurilor internaţionale prin care sahul să devină Sport Olimpic (in lume un numar important de ţări au acceptat şahul – sport olimpic).
• Revitalizarea asociaţiilor judeţene de şah prin implicarea şi cointeresarea responsabililor locali.
• Întărirea colaborării cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi cu Federaţia Sportul pentru Toţi.
• Participarea regulată la reunirile FIDE şi ECU în vederea sincronizării cu evoluţiile şahului internaţional.

2.La nivelul seniorilor
• Realizarea unei selecţii riguroase, pe baza unor criterii obiective, a loturilor naţionale de seniori şi senioare, urmărindu-se cooptarea, în timp, a unor tinere talente.
• Stabilirea modului de desfăşurare a campionatelor pe echipe în conformitate cu posibilităţile şi interesele cluburilor şi ale jucătorilor.
• Creşterea valorii şi importanţei Campionatelor Naţionale individuale, asigurarea unei continuităţi în modul lor de organizare şi desfăşurare, selecţionarea automată a campionului/campioanei în loturile olimpice.
• Definirea unui cadru care să stabilească criteriile de selecţie, de participare şi de evaluare a rezultatelor sportivilor la campionatele internaţionale.
• Realizarea şi susţinerea unui program competiţional pentru sportivii din loturile olimpice.

3.La nivelul juniorilor
• Introducerea şahului în cât mai multe grădiniţe şi unităţi şcolare. Colaborarea cu comisia de specialitate FIDE şi implicarea Ministerului Educaţiei în realizarea unei programe şi a unei strategii de implementare a şahului în şcoală. Realizarea unor programe comune de promovare a şahului: campionate şi concursuri şcolare, tabere şcolare dedicate sau acţiuni punctuale în cadrul taberelor şcolare.
• Elaborarea unor programe de pregătire pentru diferite nivele de performanţă şi organizarea de stagii de instruire, cu precădere în vacanţele şcolare.
• Multiplicarea evenimentelor sportive organizate pentru atragerea copiilor către şah; acordarea de simultane copiilor de către jucătorii consacraţi, susţinerea de lecţii demonstrative etc.
• Organizarea unor cursuri de perfecţionare pentru antrenori.
• Realizarea unui centru de excelenţă naţională în cadrul căruia 3-4 copii (selectaţi pe baza unei testări naţionale şi care vor semna un contract cu FR Şah cu drepturi si obligaţii financiare) vor avea asigurată o pregatire şahistă şi şcolară specială (4-6 ore de antrenamente pe zi, cu personal calificat, cazare şi masă, asistenţă şcolară calificată).
• Stabilirea unor criterii clare de selecţie în vederea participării la campionatele internaţionale.

Sorin-Avram Iacoban

Comments

comments

(3 votes, average: 5,00 out of 5)
Încarc...

Comments are closed.